W przypadku awarii urządzenia należy kontaktować się z działem serwisu i części zamiennych: serwis@hakom.pl
 
URZĄDZENIA POGWARANCYJNE:
Do poprawnego doboru i wyceny części zamiennych urządzeń pogwarancyjnych niezbędne jest przesłanie:
- pełnego symbolu urządzenia
- pełnego numeru seryjnego
- zdjęcie tabliczki znamionowej
Należy również podać kod błędu lub nazwę konkretnej uszkodzonej części.
 
URZĄDZENIA GWARANCYJNE:
Do poprawnej realizacji zamówienia gwarancyjnego części zamiennych niezbędne jest przesłanie wypełnionego druku zgłoszenia awarii oraz:
- pełnego symbolu urządzenia
- pełnego numeru seryjnego
- zdjęcie tabliczki znamionowej
- skan uzupełnionej książki gwarancyjnej zgodnie z warunkami gwarancji