Firma Daikin jest znana z jej pionierskiego podejścia do problematyki opracowywania produktów oraz z niezrównanej jakości i wszechstronności jej zintegrowanych rozwiązań. Daikin przoduje w zakresie energooszczędności i innowacyjności, począwszy od efektywności naszych sprężarek i technologii sterowania inwerterowego, aż po nasze ostatnie osiągnięcia w w dziedzinie czynników chłodniczych i projektowanie produktów z uwzględnieniem sprawności sezonowej.

Sprężarki

Sprężarki produkowane bezpośrednio przez firmę Daikin

W odróżnieniu od innych producentów urządzeń klimatyzacyjnych, firma Daikin jest całkowitym producentem sprężarek, między innymi, w fabrykach w Republice Czeskiej oraz we Włoszech (McQuay). To ważne, ponieważ sprężarka stanowi samo serce systemu klimatyzacji, podnosząc ciśnienie i temperaturę pary czynnika chłodniczego, skutecznie koncentrując energię cieplną podczas przepływu wokół systemu.

Firma Daikin zawsze przodowała w dziedzinie rozwoju technologii sprężarek aktualnie oferuje bogatą gamę sprężarek typu "swing", spiralnych oraz jednośrubowych. Skutkiem tego sterowanie inwerterowe sprężarek jest stosowane w całym asortymencie naszych produktów, zapewniając poprawę komfortu i efektywności systemów.

Pompy ciepła

Technologia pomp ciepła

Jak działa pompa ciepła

Pompa ciepła stanowi integralną część systemu klimatyzacji, przenosząc ciepło z jednego do drugiego środowiska za pośrednictwem czynnika chłodniczego. Pompa ciepła stanowi tanie rozwiązanie układu ogrzewania - a wykorzystywanie ciepła ze źródła powietrznego jest uznawane za technologię odnawialnego źródła ciepła.
W przypadku trybu chłodzenia, działanie pompy ciepła polega na przenoszeniu ciepła z pomieszczenia lub przestrzeni wewnętrznej do powietrza zewnętrznego, co powoduje chłodzenie przestrzeni wewnętrznej. I odwrotnie, pompy ciepła mogą wydobywać utajone ciepło z powietrza zewnętrznego (nawet wtedy, gdy jego temperatura jest niższa od -20°C) i pompować je do wnętrza w celu ogrzewania przestrzeni wewnętrznych.

 

Sprawność pomp ciepła

Sprawność pomp ciepła wynosi około 300%. Oznacza to, że dla każdej jednostki energii zużytej przez pompę ciepła podczas pracy generowane są trzy lub więcej jednostek ciepła wykorzystywanych w budynku.
Ponieważ pompy ciepła działają na zasadzie wydobywania dostępnego ciepła z powietrza zewnętrznego, są one znacznie bardziej efektywne aniżeli najbardziej efektywne systemy ogrzewania działające w oparciu o paliwa kopalne. Pompy ciepła wyposażone w układy sterowania inwerterowego firmy Daikin wykazują szczególną efektywność we wszelkiego rodzaju układach ogrzewania przestrzeni wewnętrznych.
Stosowanie zintegrowanych rozwiązań z pompami ciepła zarówno w układach chłodzenia, jak i ogrzewania budynków może również oznaczać niższe początkowe nakłady inwestycyjne, a także uproszczenie procedur eksploatacji i konserwacji.

 

Pompy ciepła dla domów

Firma Daikin wykorzystała swą znajomość techniki pomp ciepła, tworząc serię rozwiązań systemów ogrzewania domów Daikin Altherma. Dostępne są opcje wysokotemperaturowe oraz niskotemperaturowe, dostosowane do wszelkiego rodzaju domów - nowych i starych, dużych i małych. Obecnie, seria Altherma Flex Type oferuje unikalne, nowe rozwiązanie z pompami ciepła, przeznaczone dla apartamentowców oraz bloków mieszkalnych.

 

Pompy ciepła dla handlu i przemysłu

Komercyjne rozwiązania firmy Daikin z pompami ciepła obejmują urządzenia typu multi, VRV oraz agregaty chłodnicze, które oferują bardzo efektywne układy ogrzewania, jak również chłodzenia. W sektorze przemysłowym, pompy ciepła również zapewniają niezrównaną efektywność, odpowiadającą najbardziej surowym wymaganiom przemysłowego ogrzewania oraz chłodzenia.

Technologia inwerterowa

Sterowanie inwerterowe zapewnia optymalizację efektywności

Technologia sterowania inwerterowego Daikin to prawdziwa innowacja w dziedzinie kontroli klimatu. Zasada jest prosta: systemy inwerterowe dostosowują zużywaną energię do bieżących potrzeb - nie więcej, nie mniej! Ta technologia daje dwie ewidentne korzyści:

Komfort: Sterowanie inwerterowe zapewnia wielokrotny zwrot poniesionych kosztów przez zwiększenie komfortu. System klimatyzacji ze sterowaniem inwerterowym reguluje w sposób ciągły parametry wyjściowe ogrzewania i chłodzenia w celu dostosowania do temperatury w pomieszczeniu, poprawiając w ten sposób poziom komfortu. Sterowanie inwerterowe skraca czas rozruchu systemu, pozwalając na osiągnięcie wymaganej temperatury w pomieszczeniu w krótszym czasie. Po uzyskaniu wymaganej temperatury, system sterowania inwerterowego gwarantuje jej stałe utrzymanie na tym poziomie.

Energooszczędność: Ponieważ sterowanie inwerterowe monitoruje i reguluje temperaturę otoczenia wtedy, kiedy jest to konieczne, zużycie energii spada o 30% w porównaniu z tradycyjnymi systemami!

Czynniki chłodnicze

Przodujące innowacje w dziedzinie czynników chłodniczych

W odpowiedzi na zakaz stosowania czynników chłodniczych opartych na CFC oraz HCFC (rozporządzenie o F-gazach) branża podjęła intensywne prace badawcze w zakresie wprowadzenia zamienników bardziej akceptowanych pod względem ochrony środowiska w stosunku do czynników chłodniczych stosowanych w przeszłości. Firma Daikin przoduje pod względem wysiłków zmierzających do znalezienia czynników chłodniczych o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) i/lub czynników naturalnych. 

Firma Daikin już bada takie czynniki chłodnicze, jak R32 oraz CO2, lecz informuje również, że decydenci powinni brać pod uwagę pośrednią emisję CO2 , generowaną podczas całego okresu eksploatacji produktu, a nie tylko skupiać się na wartości GWP czynnika chłodniczego. Zależnie od zastosowania, należy wybierać najbardziej efektywną opcję czynnika chłodniczego .

Efektywność sezonowa

Sprawność sezonowa

Projektowanie produktów z uwzględnieniem sprawności sezonowej

Firma Daikin prowadzi branżę w kierunku "sprawności sezonowej", nowej metody klasyfikacji produktów, przeznaczonych do realizacji zadań ogrzewania i chłodzenia, na podstawie ich efektywności energetycznej w ciągu całego roku.
Stosowanie klasyfikacji sprawności sezonowej wymusza dyrektywa Unii Europejskiej o produktach związanych z energią (tak zwana dyrektywa ekowzoru) określająca minimalne wymagania dla ekowzoru, które producenci muszą wdrażać w swych produktach zużywających energię.
Daikin Europe N.V. jest pierwszym producentem urządzeń klimatyzacyjnych, który już od roku 2010 zintegrował surowe wytyczne ekowzoru w swej serii Sky Air do lekkich zastosowań komercyjnych.

 

Codzienna efektywność przez cały rok

Wartość współczynnika sezonowej sprawności energetycznej (SEER) dla chłodzenia oraz wartość sezonowego współczynnika (SCOP) dla ogrzewania odzwierciadlają rzeczywiste zużycie energii przez pompę ciepła.
SEER i SCOP stanowią miarę rocznego zużycia energii oraz efektywności w typowej codziennej eksploatacji. W dłuższej perspektywie, uwzględniają one wahania temperatury i okresy stanu gotowości, zapewniając wyraźne i niezawodne wskazanie typowej efektywności energetycznej w okresie całego sezonu ogrzewania lub chłodzenia.

 

Zaangażowanie w problematykę sprawności sezonowej

Produkty firmy Daikin zaprojektowane z uwzględnieniem sprawności sezonowej są bardziej efektywne energetycznie i dlatego też generują mniejszą emisję CO2 . Obliczenia sprawności sezonowej przekazują klientom niezawodne wskazanie efektywności, które jest dla nich łatwo zrozumiałe podczas dokonywania zakupu urządzenia grzewczego lub chłodzącego. Etykietowanie nowej sezonowej sprawności energetycznej przedstawia efektywność energetyczną produktu w formie oznaczeń A+, A, B itd. Określa także emisję hałasu danego zespołu.

Technologia VRV

VRV dla wszechstronności i kontroli

Firma Daikin wynalazła rewolucyjną technologię zmiennej objętości czynnika chłodniczego (VRV) w roku 1982 i wtedy zrewolucjonizowała ona rynek. Od tamtej pory Firma Daikin przoduje w tej dziedzinie i obecnie opracowuje czwartą generację swych systemów VRV, zapewniając najwyższy poziom komfortu, efektywności energetycznej oraz sterowania.
Ponieważ systemy VRV firmy Daikin utrzymują w obiegu tylko taką objętość czynnika chłodniczego, jaka jest w danej chwili wymagana (stąd nazwa "zmienna objętość czynnika chłodniczego" stosowana powszechnie), a różne strefy mogą równocześnie korzystać z różnych ustawień sterowania klimatem. Oznacza to, że system VRV stanowi wszechstronne i dające dostosowywać się rozwiązanie dla całego budynku, które minimalizuje zużycie energii, oferując równocześnie pełną kontrolę użytkownikom budynku.
Przełomowe innowacje, takie jak systemy VRV z odzyskiem ciepła jeszcze bardziej podnoszą poziom komfortu i wszechstronności, odzyskując ciepło wydobywane z procesów chłodzenia w celu dostarczania darmowego ciepła do układów ciepłej wody użytkowej i kurtyn powietrznych. Najnowsze rozwiązania VRV oferują obecnie ogrzewania, chłodzenie, wentylację i ciepłą wodę użytkową przez cały rok, a także kurtyny powietrzne przy otwartych drzwiach oraz przyjazne układy sterowania dla wszelkiego rodzaju budynków komercyjnych i publicznych.