Nowa Europejska kysyfikacja energetyczna

Oznakowanie zachęca do inteligentnych decyzji

Aby umożliwić konsumentom porównanie i podejmowanie decyzji zakupowych na podstawie jednolitych kryteriów etykietowania, w 2013r europa wprowadziła nowe sezonowe zasady pomiaru dla efektywności energetycznych. Poprzednie europejskie oznaczenia energetyczne dla klimatyzatorów, wprowadzone były w 1992 roku. W 2013 r. Europa wprowadza Sezonowe oznaczenia energetyczne. Ta nowa etykieta pozwala użytkownikom końcowym, aby jeszcze bardziej świadomie dokonywali wyborów, ponieważ aktualnie pomiar odzwierciedla efektywność sezonową sprawności klimatyzatora w całym sezonie.

Nowa oznaczenia etykiet energetycznych obejmują wiele klasyfikacji od A + + + do D i odzwierciedlone są w kolorze odcieni od ciemnej zieleni (najbardziej wydajne energetycznie) do czerwonego (najmniej wydajne). Informacje na temat nowej klasyfikacji obejmują nie tylko wartości wydajności sezonowej dla ogrzewania (SCOP) i chłodzenie (SEER), ale również, roczne zużycie energii i poziom hałasu.

Klasy w 2013

Energy label with explanation

Klasy wydajności Energetycznej SEER SCOP
Label A3 SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10
Label A2 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10
Label A1 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60
Label A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00
Label B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40
Label C 4,60 ≤ SEER < 5,10 2,80 ≤ SCOP < 3,10
Label D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80